Poradnia

————————————————————————————————————————————————————————–

RODZINNA PORADNIA MONAR

80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2

Udzielmy świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego.


Oferujemy:

- terapię indywidualną dla młodzieży, rodziców, opiekunów,

- terapię grupową dla młodzieży, rodziców, opiekunów,

- warsztaty edukacyjne dla młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli.


Poradnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00

Rejestracja telefoniczna: 0-505-607-440

ZAPRASZAMY!